Poniżej załączona analiza rynku eksportu grzybów tyczy się co prawda grzybów uprawnych jednakże pokazuje tendencje ( wzrostową ) oraz pokazuje jakie są główne kierunki eksportu tego typu produktów. Izba podjęła już działania mające na celu oszacowanie eksportu grzybów i owoców leśnych, gdy tylko takie informację uda się uzyskać i zweryfikować ich wiarygodność umieścimy je na stronie.