Historia

 

Ogólnopolska Izba Przetwórców i Eksporterów Runa Leśnego została zarejstrowana dnia 07.09.2000 roku. Mimo, że i działania w tym kierunku miały już miejsce znacznie wcześniej, jednakże zgromadzenie aż 100 podmiotów zajmujących się przetórstwem i eksportem runa leśnego nie było łatwym zadaniem. Pierwsze Walne Zgromadzenie członków Izby odbyło się 20.04.2001 w Łodzi w Restaruacji Fantazja, a posiedzenie Zarządu miało miejsce miesiac wcześniej również w tym samym miejscu. Pierwszym prezesem Izby był Marek Santracz, którego po kilku latach zastąpił Waldemar Sopoliński. Przez ostatnie trzy lata Izbą kierował Krystian Niewęgłowski a w 2017 roku to stanowisko objął Łukasz Kazberuk.