DZIAŁALNOŚĆ :

 

Ogólnopolska Izba Przetwórców i Eksporterów Runa Leśnego jest instytucją samorządu gospodarczego zrzeszającą podmioty gospodarcze prowadzące działalność w tym zakresie. Izba działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ale również reprezentuje interesy krajowego sektora przetwórstwa runa leśnego na rynkach zewnętrznych w tym na rynku UE. Dokładne cele i zadania Izby określa jej Statut.
Jednakże po niemalże 20 latach jej działalności widać, że jest to zrzeszanie firm z jednej branży które wspólnie dbają o rozwój rynku i podniesienie konkurencyjności i jakości krajowej produkcji. Izby gospodarcze są również organami doradczymi względem ustawodawcy w związku z tym Izba czynnie uczestniczy podczas zmian w przepisach dotyczących działalności podmiotów w niej zrzeszonych.
Również wobec aktualnego procesu ujednolicania prawa Unii Europejskiej z prawodastwem krajowych Izba monitoruje bieżące zmiany w tym zakresie.