Tegoroczne Walne Zgromadzenie Ogólnopolskiej Izby Przetwórców i Eksporterów Runa Leśnego odbyło się 07.06.2018 w Białymstoku. Podczas spotkania obecnych było łącznie 18 osób reprezentujących 12 firm.

Podczas spotkania podsumowano działanie Izby w 2017/2018 oraz wskazano główne kierunki działań na 2018/2019. Wśród celów na najbliższy rok możemy wskazać powiększenie Izby o nowych członków dzięki czemu jeszcze bardziej oddawałaby branżowy charakter organizacji oraz pozyskanie funduszu dzięki którym zostałyby sfinansowane działania mające na celu promocje grzybów i owoców leśnych wśród krajowych konsumentów.