Doroczne walne zgromadzenie Ogólnopolskiej Izby Przetwórców i Eksporterów Runa Leśnego miało miejsce 9 Czerwca w Strykowie Pod Łodzią. Jednym z najważniejszych tematów omawianych podczas spotkania była weryfikacja „wykazu grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających w swoim składzie grzyby” stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2008 roku ws. grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy.
Izba podsumowała działania zmierzające do rozszerzenie listy o kilka gatunków oraz nakreśliła plan dalszych działań w tym zakresie. Dodatkowa podczas tegorocznego walnego zgromadzenia Izby nastąpiła zmiana Prezesa. Krystian Niewęgłowski po trzech latach bycia Prezesem Izby zrzekł się stanowiska. Na jego miejsce jednogłośnie został wybrany Łukasz Kazberuk. Nowemu Prezesowi życzymy powodzenia i sukcesów w działaniach na rzecz branży.