Poniżej załączamy link do artykułu będącego wywiadem z Prezesem Ogólnopolskiej Izby Przetwórców i Eksporterów Runa Leśnego  – Łukaszem Kazberukiem oraz z dr. hab. Eweliną Hallmann technologiem żywności i żywienia z Katedry Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa Zakładu Żywności Ekologicznej SGGW w Warszawie.